Swedish Center of Biomimetic Fiber Engineering
Press In Swedish
Det övergripande målet för Biomime™ är att få ökad kunskap om hur vedfibrers cellväggar bildas och hur deras struktur och egenskaper är beskaffade. Utifrån denna kunskap hoppas vi kunna använda cellväggen som en “biomimetisk” modell för avancerad materialdesign. Den vetenskapliga forskningen fokuserar på att utöka kunskapen om hur den detaljerade processen går till med vilken vedfibern bildas, samt hur vedfiberns struktur är utformad. På kort sikt ska denna information användas för att utarbeta biomimetiska principer för hur fibrers ytor kan förändras på önskat sätt, samt att upptäcka och identifiera nya enzymer som kan användas i detta syfte. I ett längre perspektiv är vår förhoppning att tvärvetenskapliga samarbeten inom Biomime™, med inspiration från den hierarkiska uppbyggnaden av växters cellväggar, ska ge upphov till innovativa idéer för hur man kan skapa och utforma nya avancerade material.

In English
The Overall goal of Biomime™ is to gain an understanding of the self-assembly, structure and properties of complex cell walls of wood fibers in order to use the cell wall as a biomimetic model for advanced materials design. The scientific research focuses on advancing our understanding on wood fiber biosynthesis and structural design. In a short term, this knowledge will be exploited to develop new biomimetic principles for fiber surface modification and to identify new enzymes useful in fiber processing. In a longer perspective, the interdisciplinary collaborations within Biomime™ will generate new ideas on how to organize the structure of new materials, based on inspiration from the hierarchical nature of plant cell walls.

Director of the center

Vincent Bulone, Professor
Tel: +46 8 5537 8841
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

DEputy Director

Harry Brumer, Assoc. Prof.
Tel: +46-8-5537 8367
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Program coordinator

Henrik Aspeborg PhD
Tel: +46 8 5537 8274
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

BIOMIME, KTH Royal Institute of Technology, AlbaNova, SE 106 91 Stockholm, Sweden

Look out for

There are no upcoming events currently scheduled.

Press release

 • CarboMat, led by Harry Brumer, gets 25 million SEK from Formas

  Sept 15 2009

  Formas, the Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning gives 25 million SEK to KTH, as a part as part of its commitment to strong research environments. The money, allocated over five years, accrues to the consortium CarboMat, led by Harry Brumer, Assoc. Prof. in Wood Biotechnology.

  “The money will go research about how new and advanced carbohydrate materials could be used to improve water treatment and wound care,” says Harry Brumer.

  Read pressrelease at Formas and KTH

   
 • Forskning på framväxt – Cirka 30 miljoner till forskarskolor från Formas

  2008-09-29

  Formas delar ut 29,5 miljoner kronor till fem specialiserade forskarskolor  -  inom Biomimetisk fiberteknik, Trädgårdsvetenskap, Hållbarhetsvetenskap, Tvärvetenskaplig avfallsforskning samt inom Skogens skötsel och hållbara nyttjande.  Det beslutade Formas forskarråd idag den 29 september.

  - Med forskarskolor kan Formas kraftsamla inom viktiga forskningsområden. Skolorna är värdefulla för dialogen och samverkan mellan doktorander och avnämare och ger ett internationellt perspektiv till forskarutbildningen, säger Rolf Annerberg, generaldirektör på Formas.

   De som beviljats medel är forskarskolorna inom:

  Biomimetisk fiberteknik, 7,13 miljoner kronor (se vidare Biomime Graduate School) Read more... Link